9 Wat is de bevoegde instantie in geval van geschillen en andere juridische kwesties?

De Familierechtbanken zijn de enige bevoegde instantie voor geschillen omtrent het huwelijksvermogen. Ze hebben internationale bevoegdheid op voorwaarde dat een van de partijen minstens drie maanden in Cyprus heeft gewoond voordat de aanvraag wordt ingediend.