9 Wat is de bevoegde instantie in geval van geschillen en andere juridische kwesties?

Volgens het Estse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering valt een zaak onder de bevoegdheid van een Estse rechtbank als deze de zaak kan beslechten in overeenstemming met de bepalingen betreffende de bevoegdheid of op basis van een overeenkomst inzake bevoegdheid, tenzij anders bepaald door de wet of een internationale overeenkomst. In de bij wet voorgeschreven gevallen kunnen de partijen een overeenkomst betreffende de bevoegdheid sluiten. Een overeenkomst betreffende de bevoegdheid kan onder meer een overeenkomst zijn om een geschil te beslechten in een bepaalde rechtbank.