9 Wat is de bevoegde instantie in geval van geschillen en andere juridische kwesties?

De Griekse rechter heeft de bevoegdheid om te beslissen in geschillen met betrekking tot koppels van verschillende nationaliteit wanneer het Griekse internationale privaatrecht dat vermeldt; dat is het geval indien er een aanzienlijk verband bestaat met Griekenland.

Over het algemeen is de Griekse rechter bevoegd wanneer de gedaagde zijn/haar permanente verblijfplaats in Griekenland heeft. Indien de gedaagde niet permanent in Griekenland of het buitenland is gevestigd, is de arrondissementsrechtbank van zijn/haar woonplaats bevoegd (art. 3 en 22 e.v. van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

In geval van huwelijkszaken is ook de arrondissementsrechtbank van de laatste gezamenlijke woonplaats van de echtgenoten bevoegd (art. 39 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering). De Griekse rechter is altijd bevoegd indien het gaat om partijen die de Griekse nationaliteit hebben (artt. 611 en 612 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering).