9 Wat is de bevoegde instantie in geval van geschillen en andere juridische kwesties?

Wanneer het gemeenschappelijk vermogen wordt verdeeld tijdens een echtscheidingsprocedure, dan is de Hongaarse rechter ook bevoegd voor de verdeling indien hij/zij bevoegd is voor de echtscheidingsprocedure. Bevoegdheid voor de echtscheidingsprocedure wordt bepaald overeenkomstig, afhankelijk van het geval, de nationaliteit of de verblijfplaats/gewone verblijfplaats van de echtgenoten. Indien er geen verband is met de echtscheidingsprocedure, dan is de Hongaarse rechter bevoegd in gevallen betreffende huwelijksvermogen evenals het vermogen van geregistreerde partners wanneer de verblijfplaats of de gewone verblijfplaats van een van beide echtgenoten of geregistreerde partners in Hongarije is gelegen. (art. 59, leden 2 en 3; 62/B, onder a); 62/D, lid 2 MBIP)