9 Wat is de bevoegde instantie in geval van geschillen en andere juridische kwesties?

Zowel het Ierse Circuit Court als het High Court hebben de bevoegdheid om procedures te aanvaarden en te behandelen met betrekking tot geschillen over het huwelijksvermogen indien een van beide echtgenoten in Ierland is gevestigd op de datum van het verzoekschrift waarmee de procedure aanvangt of zijn gewone verblijfplaats heeft in Ierland gedurende een periode van een jaar die eindigt op die datum (artikel 31, lid 4 Hervormingswet betreffende scheiding van tafel en bed en familierecht 1989 en artikel 39, lid 1 Wet betreffende familierecht (echtscheiding) 1996). Het begrip verblijfplaats wordt beheerst door het gewoonterecht en is dus onderworpen aan de interpretatie door de rechter van de feiten in elk afzonderlijk geval. Over het algemeen is de verblijfplaats van een persoon echter de plek waar hij/zij permanent is gevestigd, meestal hun oorspronkelijke woonplaats, maar het kan ook een domicilie naar keuze zijn indien hun handelingen wijzen op een permanente vestiging of in ieder geval voor onbepaalde tijd. De bevoegdheid kan worden uitgeoefend door een rechter van het “Circuit” waar een van beide partijen zijn gewone verblijfplaats heeft of zijn professionele activiteiten of beroep uitoefent (artikel 31, lid 5 Hervormingswet betreffende scheiding van tafel en bed en familierecht 1989 en artikel 38, lid 3 Wet betreffende familierecht (echtscheiding) 1996).