4 Kan of moet het huwelijksvermogensstelsel worden geregistreerd?

4.1. Bestaan er één of meer huwelijksvermogensregisters in uw land? Waar?

Het huwelijksvermogensregister wordt bijgehouden op de griffie. Huwelijksovereenkomsten moeten worden geregistreerd bij de rechtbank met territoriale bevoegdheid voor de plaats waar het huwelijk wordt voltrokken. Als het huwelijk buiten Nederland wordt aangegaan, moet de huwelijksovereenkomst worden geregistreerd bij de griffier van de Rechtbank van Den Haag.

4.2. Welke documenten worden geregistreerd? Welke informatie wordt geregistreerd?

Een afschrift van de authentieke akte van de huwelijksovereenkomst wordt opgenomen in het register.

4.3. Hoe en door wie kan de informatie in het register worden geraadpleegd?

Iedereen heeft toegang tot het register en kan tegen betaling een afschrift van de huwelijksovereenkomst verkrijgen.

4.4. Wat zijn de juridische gevolgen van registratie (geldigheid, tegenstelbaarheid)?

Derden kunnen zich te goeder trouw verzetten tegen een overeenkomst die wordt aangegaan tijdens het huwelijk en dit 14 dagen na registratie van de overeenkomst in het register (zie Art. 1:120 BW). Tegen huwelijkse voorwaarden opgesteld vóór het voltrekken van het huwelijk en opgenomen in het register kan verzet worden aangetekend vanaf de datum van het huwelijk.