7 Beschikt uw nationaal recht over een speciaal huwelijksvermogenstelsel voor echtparen met meerdere nationaliteiten?

Nee, maar zie antwoord op 1.