9 Wat is de bevoegde instantie in geval van geschillen en andere juridische kwesties?

Buiten het toepassingsgebied van Verordening Nr. 2201/2003 hebben de Roemeense rechtbanken in overeenstemming met de bepalingen met betrekking tot de internationale bevoegdheid van de Roemeense Wet op Internationaal Privaatrecht Nr. 105/1992 exclusieve bevoegdheid om de ontbinding, nietigheid en vernietiging van huwelijken en overige geschillen tussen echtgenoten (met uitzondering van geschillen in verband met onroerende goederen in het buitenland) in behandeling te nemen als de woonplaats ("woonplaats" is de door een persoon als hoofdverblijfplaats aangegeven plaats) van beide echtgenoten op de datum van de eis in Roemenië is gevestigd en een van hen Roemeens staatsburger of een persoon zonder staatsburgerschap is. De Roemeense rechtbanken zijn ook bevoegd om alle aangelegenheden met betrekking tot onroerend goed in Roemenië in behandeling te nemen.