9 Wat is de bevoegde instantie in geval van geschillen en andere juridische kwesties?

Met betrekking tot echtscheiding, ongeldigverklaring van het huwelijk of het vaststellen van het bestaan of niet bestaan van een huwelijk is de districtsrechtbank van het district waarin de echtgenoten hun laatste gezamenlijke gewone verblijfplaats hadden bevoegd, indien minstens een van beide echtgenoten daar nog woont. Indien er geen rechtbank bevoegd is, dan is de algemene rechtbank van de gedaagde bevoegd, en als ook een dergelijke bevoegdheid ontbreekt, dan is de algemene rechtbank van de eiser bevoegd paragraaf 88 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (WBR)). De algemene rechtbank is de rechtbank van het district waarin een burger zijn/haar gewone verblijfplaats heeft en indien hij/zij geen gewone verblijfplaats heeft, dan is bevoegd de rechtbank van het district waar de burger verblijft.

Met betrekking tot de verdeling van de gemeenschap van goederen of ander vermogen van de echtgenoten na de echtscheiding of de wijziging van de gezamenlijke huur van een huis is de rechtbank die beslist in de echtscheidingsprocedure bevoegd. Met betrekking tot huwelijkszaken is de Slowaakse rechter bevoegd indien minstens een van beide echtgenoten de Slowaakse nationaliteit heeft. Indien geen van beide echtgenoten de Slowaakse nationaliteit heeft, is de Slowaakse rechter bevoegd:

  • indien minstens een van beide echtgenoten daar verblijft en indien de beslissing van de rechter kan worden erkend in het thuisland van beide echtgenoten, of
  • indien minstens een van beide echtgenoten voor langere tijd heeft gewoond in de Slowaakse Republiek, of
  • met betrekking tot de ongeldigverklaring van het huwelijk, indien de echtgenoten er wonen. (paragraaf 38 WIPP)