5 Care sunt consecinţele procedurii de divorţ/separare?

5.1. Care este modalitatea prin care se vor împărţi bunurile (drepturile reale)?

Drepturile matrimoniale sunt puse în aplicare în momentul desfacerii căsătoriei şi când se realizează partajul bunurilor. În primul rând, se calculează cota fiecărui soţ din ansamblul bunurilor matrimoniale. Întrucât fiecare soţ deţine proprietatea sa în mod independent, creanţa nu se raportează la bun în sine, ci la o valoare nominală, adică jumătate din valoarea netă a bunurilor comune (după deducerea datoriilor). Soţul care are cele mai multe bunuri comune poate opta să compenseze diferenţa prin plata unei sume forfetare sau prin transferul unor bunuri de valoare echivalentă ( ÄktB 11:9). Cu toate acestea, soţul dezavantajat din punct de vedere economic poate solicita să primească locuinţa comună şi bunurile din gospodărie, cu titlu de compensaţie (ÄktB 11:8). Dacă toate bunurile sunt bunuri proprii şi niciunul dintre soţi nu solicită să primească locuinţa comună sau bunurile din gospodărie, partajul nu mai este necesar (ÄktB 9:1). Trebuie să se menţioneze că divorţul se poate acorda chiar dacă părţile nu convin asupra tuturor aspectelor accesorii. Aceste aspecte se vor soluţiona separat.

5.2. Cine este persoana responsabilă pentru datoriile existente după procedura de divorţ/separare?

Fiecare soţ răspunde pentru propriile datorii, atât în timpul căsătoriei, cât şi după divorţ.

5.3. Este îndreptăţit vreunul din soţi să pretindă o plată compensatorie?

5.3.1. În cazul în care există un excedent de bunuri comune:
- Pretenţia la plată compensatorie este realizată în numerar sau în natură?
- Care este modalitatea prin care se estimează valoarea plăţii compensatorii?
- Care este valoarea plăţii compensatorii?
- Care este termenul de prescriere al pretenţiei?

Dreptul suedez nu prevede un astfel de regim.

5.3.2. În alte situaţii (exceptând excedent de bunuri comune)?

După cum s-a menţionat la 5.1, dacă unul dintre soţi are mai multe bunuri matrimoniale decât celălalt, diferenţa poate fi compensată prin plata unei sume forfetare.